Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg

7. Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
Volledige verslagen

7.1. Vrije vragen
Volledige verslagen

Voor het stellen van vragen en aanvullende vragen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt, wordt het woord gevoerd door: Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, en Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene.


7.2. Werkgelegenheidssituatie in de Europese Unie
Volledige verslagen

Voor het stellen van vragen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) die deze beantwoordt, wordt volgens de "catch the eye"-procedure het woord gevoerd door: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter en Liisa Jaakonsaari.

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid