Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

7. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
Pełne sprawozdanie

7.1. Wolne pytania
Pełne sprawozdanie

Głos zabrali: w celu zadania pytań uzupełniających José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.


7.2. Sytuacja w zakresie zatrudnienia w UE
Pełne sprawozdanie

Głos zabrali: zgodnie z procedurą pytań z sali, w celu zadania pytań José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter i Liisa Jaakonsaari.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności