Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg

7. Hodina otázok pre predsedu Komisie
Doslovný zápis

7.1. Voľné otázky
Doslovný zápis

Vystúpili títo poslanci Othmar Karas v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD a Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, aby položili otázky a doplňujúce otázky Josému Manuelovi Barrosovi (predsedovi Komisie), ktorý na tieto otázky zodpovedal.


7.2. Situácia v oblasti zamestnanosti v Európskej únii
Doslovný zápis

Podľa postupu „catch the eye“ vystúpili títo poslanci Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter a Liisa Jaakonsaari, aby položili otázky Josému Manuelovi Barrosovi (predsedovi Komisie), ktorý na tieto otázky zodpovedal.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia