Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

7. Frågetimme med kommissionens ordförande
CRE

7.1. Fria frågor
CRE

Talare: för att ställa frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Othmar Karas för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, och Andrew Henry William Brons, grupplös.


7.2. Sysselsättningssituationen i Europeiska unionen
CRE

Talare: för att ställa frågor i enlighet med ögonkontaktsförfarandet till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter och Liisa Jaakonsaari.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy