Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

9. Дневен ред (продължение)

Председателят предложи, със съгласието на политическите групи, разискването на доклада Andrea Cozzolino - A7-0100/2010 относно "Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2008 г." да се отложи за някоя следваща месечна сесия.

Дневният ред беше изменен. (вж. също точка 2 от протокола от 20.4.2010 г).

Правна информация - Политика за поверителност