Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg

9. Program schôdze (pokračovanie)

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa rozprava o správe, ktorú predkladá Andrea Cozzolino - A7-0100/2010, o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročná správa za rok 2008 odložila na niektorú z nasledujúcich schôdzí.

Program schôdze bol týmto zmenený (pozri tiež bod 2 zápisnice zo dňa 20.4.2010).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia