Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. dubna 2010 - Štrasburk

10. Kyrgyzstán (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Kyrgyzstán

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Inese Vaidere a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr a Malika Benarab-Attou.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí