Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 20. april 2010 - Strasbourg

10. Kirgisistan (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Kirgisistan

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen ogUnionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Inese Vaidere og Eleni Theocharous.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr og Malika Benarab-Attou.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik