Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg

10. Kõrgõzstan (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kõrgõzstan

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Inese Vaidere ja Eleni Theocharous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr ja Malika Benarab-Attou.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika