Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg

10. Kirgizië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Kirgizië

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Inese Vaidere en Eleni Theocharous.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr en Malika Benarab-Attou.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid