Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

10. Kirgistan (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kirgistan

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Inese Vaidere i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr i Malika Benarab-Attou.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności