Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 aprilie 2010 - Strasbourg

10. Kârgâzstan (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicecepreşedintei Comisiei şi Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Kârgâzstan

Catherine Ashton (Vicepreşedinta Comisiei şi Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Inese Vaidere şi Eleni Theocharous.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr şi Malika Benarab-Attou.

A intervenit Catherine Ashton.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate