Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg

10. Kirgizsko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Kirgizsko

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Inese Vaidere a Eleni Theocharous.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr a Malika Benarab-Attou.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia