Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg

10. Kirgizistan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kirgizistan

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Inese Vaidere och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Piotr Borys, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Franz Obermayr och Malika Benarab-Attou.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy