Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2549(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0233/2010

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.52
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0142

Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

11. Среща на високо равнище между ЕС и Канада (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Среща на високо равнище между ЕС и Канада

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas и Zuzana Roithová.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău и Fiona Hall.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ioan Enciu и Mario Pirillo, от името на групата S&D, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г. (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný и Daniel Caspary, от името на групата PPE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, и Philip Bradbourn, от името на групата ECR, относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада през май 2010 г. (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно срещата на високо равнище ЕС-Канада (B7-0235/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

(Заседанието, прекъснато в 18.55 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 19.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност