Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2549(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0233/2010

Debatten :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.52
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0142

Notulen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg

11. Top EU-Canada (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Top EU-Canada

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, Joe Higgins, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas en Zuzana Roithová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău en Fiona Hall.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ioan Enciu en Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie, over de aanstaande topbijeenkomst tussen de EU en Canada op 5 mei 2010 (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, en Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, over de aanstaande topbijeenkomst tussen de EU en Canada in mei 2010 (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de topbijeenkomst tussen de EU en Canada (B7-0235/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.55 uur onderbroken en om 19.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid