Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2549(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0233/2010

Debaty :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.52
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0142

Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

11. Szczyt UE-Kanada (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Szczyt UE-Kanada

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Kriton Arsenis, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Othmar Karas i Zuzana Roithová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Olga Sehnalová, Chris Davies, Franz Obermayr, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău i Fiona Hall.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ioan Enciu i Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. (B7-0233/2010);

- Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE i Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w maju 2010 r. (B7-0234/2010);

- Reinhard Bütikofer i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu UE-Kanada (B7-0235/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 18.55 w oczekiwaniu na turę pytań zostało wznowione o godzinie 19.05.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności