Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

12. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0207/2010).

Въпрос 25 (Georgios Papastamkos): Създаване на европейски орган за оценка на кредитоспособността.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Franz Obermayr.

Въпрос 28 (Liam Aylward): Изборът на потребителите и технологията "smart phone".

Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward, Paul Rübig и Franz Obermayr.

Въпрос 32 (Nikolaos Chountis): Дейността на агенциите за кредитен рейтинг.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 30 (Brian Crowley): Стратегията на ЕС в областта на широколентовите мрежи.

Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward (в качеството на заместник на автора), Malcolm Harbour и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 33 (Bernd Posselt): Великобритания, Швеция и еврото.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 34 (Georgios Papanikolaou): Разпростиране на съкращенията и в частния сектор.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Nikolaos Chountis.

Въпрос 35 (Ádám Kósa): Конфликт на компетентност между държавите-членки и ЕС при споразуменията с МВФ.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Kinga Gál (в качеството на заместник на автора) и Nikolaos Chountis.

Въпрос 36 (Eleni Theocharous): Бюджетен дефицит в Кипър.

Изказаха се: Karel De Gucht и Gay Mitchell относно развитието на времето за въпроси.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Eleni Theocharous.

Въпрос 37 (Morten Messerschmidt): Гърция и актуалната криза на сътрудничество по отношение на еврото.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Morten Messerschmidt.

Въпрос 38 (Gay Mitchell): Европейски валутен фонд.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпрос 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Механизми за финансово наблюдение на държавите-членки.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Въпроси 26, 27, 29 и 31, както и въпросите, които поради липса на време, не получиха отговор, ще получат писмени отговори (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност