Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. dubna 2010 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

12. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0207/2010).

Otázka 25 (Georgios Papastamkos): Ustavení evropského orgánu pro posuzování úvěruschopnosti.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Franz Obermayr. Odpověď: Michel Barnier (člen Komise).

Otázka 28 (Liam Aylward): Volba spotřebitele a technologie smartphone.

Otázka a doplňující otázky: Liam Aylward, Paul Rübig a Franz Obermayr. Odpověď: Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Otázka 32 (Nikolaos Chountis): Činnost ratingových agentur.

Otázka a doplňující otázky: Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt a Georgios Papanikolaou. Odpověď: Karel De Gucht (člen Komise).

Otázka 30 (Brian Crowley): Strategie EU pro širokopásmové připojení.

Otázka a doplňující otázky: Liam Aylward (zastupující autora), Malcolm Harbour a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise).

Otázka 33 (Bernd Posselt): Velká Británie, Švédsko a euro.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 34 (Georgios Papanikolaou): Snižování počtu pracovních míst v soukromém sektoru.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou a Nikolaos Chountis. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 35 (Ádám Kósa): Kompetenční spor mezi členskými státy a EU v souvislosti s dohodami s MMF.

Otázka a doplňující otázky: Kinga Gál (zastupující autora) a Nikolaos Chountis. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 36 (Eleni Theocharous): Rozpočtový schodek na Kypru.

Vystoupili: Karel De Gucht a Gay Mitchell k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka a doplňující otázka: Eleni Theocharous. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 37 (Morten Messerschmidt): Řecko a současná krize spolupráce v eurozóně.

Otázka a doplňující otázka: Morten Messerschmidt. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 38 (Gay Mitchell): Evropský měnový fond.

Otázka a doplňující otázka: Gay Mitchell. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mechanismy finančního dohledu v členských státech.

Otázka a doplňující otázka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou. Odpověď: Karel De Gucht.

Autoři otázek 26, 27, 29 a 31 a autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí