Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

12. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0207/2010).

Küsimus 25 (Georgios Papastamkos): Euroopa reitinguagentuuri loomine.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Franz Obermayr.

Küsimus 28 (Liam Aylward): Tarbija valik ja nutitelefoni tehnoloogia.

Joaquín Almunia (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward, Paul Rübig ja Franz Obermayr.

Küsimus 32 (Nikolaos Chountis): Reitinguagentuuride tegevus.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 30 (Brian Crowley): ELi lairibaühenduse strateegia.

Neelie Kroes (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward (autori asendaja), Malcolm Harbour ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 33 (Bernd Posselt): Ühendkuningriik, Rootsi ja euro.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 34 (Georgios Papanikolaou): Koondamislaine kandumine erasektorisse.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Nikolaos Chountis.

Küsimus 35 (Ádám Kósa): Pädevuskonflikt liikmesriikide ja ELi vahel seoses lepingutega, mis on sõlmitud Rahvusvahelise Valuutafondiga.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Kinga Gál (autori asendaja) ja Nikolaos Chountis.

Küsimus 36 (Eleni Theocharous): Küprose eelarvedefitsiit.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Gay Mitchell infotunni korralduse teemal.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Eleni Theocharous.

Küsimus 37 (Morten Messerschmidt): Kreeka ja praegune kriis eurokoostöös.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Morten Messerschmidt.

Küsimus 38 (Gay Mitchell): Euroopa Valuutafond.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimus 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Finantsjärelevalvemehhanismid liikmesriikides.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Küsimustele 26, 27, 29 ja 31 ja ka küsimustele, millele ajapuudusel ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika