Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0207/2010).

Vraag 25 (Georgios Papastamkos): Oprichting van een Europese instantie voor de beoordeling van de kredietwaardigheid.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Franz Obermayr.

Vraag 28 (Liam Aylward): Consumentenkeuze en smart phone-technologie.

Joaquín Almunia (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Paul Rübig en Franz Obermayr.

Vraag 32 (Nikolaos Chountis): Ratingkantoren.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt en Georgios Papanikolaou.

Vraag 30 (Brian Crowley): Europese breedbandstrategie.

Neelie Kroes (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward (ter vervanging van de auteur), Malcolm Harbour en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 33 (Bernd Posselt): Verenigd Koninkrijk, Zweden en de euro.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 34 (Georgios Papanikolaou): Uitbreiding van de bezuinigingen naar de private sector.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Nikolaos Chountis.

Vraag 35 (Ádám Kósa): Belangenconflict tussen de lidstaten en de EU bij overeenkomsten met het IMF.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Kinga Gál (ter vervanging van de auteur) en Nikolaos Chountis.

Vraag 36 (Eleni Theocharous): Begrotingstekort Cyprus.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht en Gay Mitchell over het verloop van het vragenuur.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Eleni Theocharous.

Vraag 37 (Morten Messerschmidt): Griekenland en de huidige crisis in de euro-samenwerking.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Morten Messerschmidt.

Vraag 38 (Gay Mitchell): Europees Monetair Fonds.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mechanismen voor toezicht op de begrotingssituatie van de lidstaten.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

De vragen 26, 27, 29 en 31, alsmede de vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur met de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid