Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

12. Tura pytań (pytania do Komisji)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0207/2010).

Pytanie 25 (Georgios Papastamkos): Utworzenie europejskiego organu oceny zdolności kredytowych.

Michel Barnier (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Franz Obermayr.

Pytanie 28 (Liam Aylward): Wybór konsumenta a technologia smart phone.

Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Paul Rübig i Franz Obermayr.

Pytanie 32 (Nikolaos Chountis): Działalność agencji ratingowych.

Karel De Gucht (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 30 (Brian Crowley): Strategia UE dotycząca łączności szerokopasmowej.

Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward (zastępca autora), Malcolm Harbour i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 33 (Bernd Posselt): Wielka Brytania, Szwecja i euro.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Pytanie 34 (Georgios Papanikolaou): Rozszerzenie cięć na sektor prywatny.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Nikolaos Chountis.

Pytanie 35 (Ádám Kósa): Konflikt kompetencyjny pomiędzy państwami członkowskimi a UE w sprawie umów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Kinga Gál (zastępca autora) i Nikolaos Chountis.

Pytanie 36 (Eleni Theocharous): Deficyt publiczny na Cyprze.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Gay Mitchell w sprawie przebiegu tury pytań.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Eleni Theocharous.

Pytanie 37 (Morten Messerschmidt): Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Morten Messerschmidt.

Pytanie 38 (Gay Mitchell): Europejski Fundusz Walutowy.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Pytanie 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mechanizmy nadzoru finansowego państw członkowskich.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Na pytania 26, 27, 29 i 31 oraz na pytania, na które z braku czasu nie udzielono odpowiedzi, zostanie udzielona odpowiedź na piśmie (patrz załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności