Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 aprilie 2010 - Strasbourg

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

12. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
Stenograma

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0207/2010).

Întrebarea 25 (Georgios Papastamkos): Crearea unei autorităţi europene responsabile de evaluarea capacităţii de împrumut.

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos şi Franz Obermayr.

Întrebarea 28 (Liam Aylward): Posibilitățile de alegere ale consumatorilor și tehnologia telefoanelor inteligente.

Joaquín Almunia (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Liam Aylward, Paul Rübig şi Franz Obermayr.

Întrebarea 32 (Nikolaos Chountis): Activitatea agenţiilor de rating.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 30 (Brian Crowley): Strategia Uniunii Europene în materie de rețele cu bandă largă.

Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Liam Aylward (supleant al autorului), Malcolm Harbour şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 33 (Bernd Posselt): Marea Britanie, Suedia și moneda euro.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 34 (Georgios Papanikolaou): Extinderea reducerii de personal în sectorul privat.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou şi Nikolaos Chountis.

Întrebarea 35 (Ádám Kósa): Conflictul de competențe între statele membre și UE în cazul acordurilor cu FMI.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Kinga Gál (supleant al autorului) şi Nikolaos Chountis.

Întrebarea 36 (Eleni Theocharous): Deficitul public al Ciprului.

Au intervenit: Karel De Gucht şi Gay Mitchell sur le déroulement de l'heure des questions.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Eleni Theocharous.

Întrebarea 37 (Morten Messerschmidt): Grecia și actuala criză a cooperării euro.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Morten Messerschmidt.

Întrebarea 38 (Gay Mitchell): Fondul Monetar European.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Gay Mitchell.

Întrebarea 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mecanisme de supraveghere financiară a statelor membre.

Karel De Gucht a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Întrebările 26, 27, 29 şi 31, precum şi întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspuns în scris.(A se vedea anexa stenogramelor).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate