Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

12. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0207/2010).

Otázka č. 25 (Georgios Papastamkos): Zriadenie európskeho orgánu na posudzovanie úverovej schopnosti.

Michel Barnier (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Franz Obermayr.

Otázka č. 28 (Liam Aylward): Výber spotrebiteľa a inteligentné telefóny.

Joaquín Almunia (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward, Paul Rübig a Franz Obermayr.

Otázka č. 32 (Nikolaos Chountis): Činnosť ratingových agentúr.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Nikolaos Chountis, Morten Messerschmidt a Georgios Papanikolaou.

Otázka č. 30 (Brian Crowley): Stratégia EÚ v oblasti širokopásmového pripojenia.

Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward (v zastúpení autora), Malcolm Harbour a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 33 (Bernd Posselt): Veľká Británia, Švédsko a euro.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 34 (Georgios Papanikolaou): Rozšírenie znižovania počtu pracovných miest do súkromného sektora.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou a Nikolaos Chountis.

Otázka č. 35 (Ádám Kósa): Konflikt právomocí medzi členskými štátmi a EÚ v súvislosti s dohodami s MMF.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Kinga Gál (v zastúpení autora) a Nikolaos Chountis.

Otázka č. 36 (Eleni Theocharous): Deficit verejných financií na Cypre.

Vystúpili títo poslanci: Karel De Gucht a Gay Mitchell k priebehu hodiny otázok.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Eleni Theocharous.

Otázka č. 37 (Morten Messerschmidt): Grécko a súčasná kríza spolupráce v oblasti eura.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Morten Messerschmidt.

Otázka č. 38 (Gay Mitchell): Európsky menový fond.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Gay Mitchell.

Otázka č. 39 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Mechanizmy finančného dohľadu členských štátov.

Karel De Gucht odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Otázky č. 26, 27, 29 a 31, ako aj otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia