Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0118/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0118/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0158

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

13. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο [16626/2/2009 - C7-0049/2010- 2009/0027(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Η Jean Lambert παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπανικολάου και John Bufton.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Jean Lambert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου