Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0055/2010

Předložené texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0125

Zápis
Úterý, 20. dubna 2010 - Štrasburk

14. Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (zástupkyně zpravodajky) uvedla zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Regina Bastos (navrhovatelka výboru EMPL), Sophie Auconie za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková a Pascale Gruny.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Vystoupili: Johannes Hahn a Karin Kadenbach (zástupkyně zpravodajky).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání

Právní upozornění - Ochrana soukromí