Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0107(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0055/2010

Esitatud tekstid :

A7-0055/2010

Arutelud :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.35
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0125

Protokoll
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg

14. Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (aseraportöör) tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Regina Bastos (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Sophie Auconie fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková ja Pascale Gruny.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas ja Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Karin Kadenbach (aseraportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika