Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0107(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0055/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0055/2010

Viták :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.35
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0125

Jegyzőkönyv
2010. április 20., Kedd - Strasbourg

14. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések bizonyos követelmények és a pénzgazdálkodással kapcsolatos bizonyos rendelkezések egyszerűsítése tekintetében ***I (vita)
CRE

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Regina Bastos (az EMPL bizottság véleményének előadója), Sophie Auconie, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol Lambert van Nistelrooij „kék kártyás” kérdésére is, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol Elisabeth Schroedter „kék kártyás” kérdésére is, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková és Pascale Gruny.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas és Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Felszólal: Johannes Hahn és Karin Kadenbach (helyettes előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat