Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0107(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0055/2010

Pateikti tekstai :

A7-0055/2010

Debatai :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.35
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0125

Protokolas
Antradienis, 2010 m. balandžio 20 d. - Strasbūras

14. Bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010).

Constanze Angela Krehl (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Regina Bastos (EMPL komiteto nuomonės referentė), Sophie Auconie PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, kuri taip pat atsakė į Lambert van Nistelrooij klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, kuri taip pat atsakė į Elisabeth Schroedter, klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková ir Pascale Gruny.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas ir Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Kalbėjo: Johannes Hahn ir Karin Kadenbach (pavaduojanti pranešėja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitos sesijos metu.

Teisinė informacija - Privatumo politika