Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0055/2010

Ingediende teksten :

A7-0055/2010

Debatten :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.35
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0125

Notulen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg

14. Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds met betrekking tot de vereenvoudiging van bepaalde eisen en voorschriften inzake financieel beheer ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Regina Bastos (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Sophie Auconie, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, die tevens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, die tevens ingaat op een «blauwe kaart»-vraag van Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková en Pascale Gruny.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Karin Kadenbach (ter vervanging van de rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode

Juridische mededeling - Privacybeleid