Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0055/2010

Teksty złożone :

A7-0055/2010

Debaty :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0125

Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg

14. Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (zastępca sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Regina Bastos (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Sophie Auconie w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała też na pytanie zgłoszone poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zadane przez Lamberta van Nistelrooija, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała też na pytanie zgłoszone poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zadane przez Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková i Pascale Gruny.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Karin Kadenbach (zastępca sprawozdawcy).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności