Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0055/2010

Texte depuse :

A7-0055/2010

Dezbateri :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.35
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0125

Proces-verbal
Marţi, 20 aprilie 2010 - Strasbourg

14. Dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (raportoare supleantă ) a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Regina Bastos (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Sophie Auconie, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate conform procedurii „cartonaşul albastru”, adresată de Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşul albastru”, adresată de Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková şi Pascale Gruny.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas şi Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Au intervenit: Johannes Hahn şi Karin Kadenbach (raportoare supleantă ).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune

Aviz juridic - Politica de confidențialitate