Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0055/2010

Predkladané texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0125

Zápisnica
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg

14. Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

Constanze Angela Krehl (v zastúpení spravodajcu) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Regina Bastos (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Sophie Auconie v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elisabeth Schroedter, Lambert van Nistelrooij, Pat the Cope Gallagher, Kay Swinburne, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Monika Smolková a Pascale Gruny.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ioan Enciu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Othmar Karas a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Vystúpili: Johannes Hahn a Karin Kadenbach (v zastúpení spravodajcu).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia