Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2631(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0036/2010

Внесени текстове :

O-0036/2010 (B7-0208/2010)

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 15
CRE 20/04/2010 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург

15. Конкретни мерки за селскостопанските пазари (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0036/2010) зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията : Специфични мерки за земеделските пазари (B7-0208/2010)

Stéphane Le Foll (в качеството на заместник на автора) разви въпроса, изискващ устен отговор.

Dacian Cioloş (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Peter Jahr, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Georgios Papastamkos, Csaba Sándor Tabajdi, Michel Dantin и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sari Essayah и Ulrike Rodust.

Изказа се Dacian Cioloş.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност