Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Дневен ред
 3.Прекъсване на въздушния транспорт в Европа (разискване)
 4.Законодателна и работна програма на Комисията за 2010 г. (разискване)
 5.Координиране на хуманитарната помощ и възстановяването в Хаити (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за въпроси към председателя на Комисията
  7.1.Свободни въпроси
  7.2.Положението на заетостта в Европейския съюз
 8.Стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка (разискване)
 9.Дневен ред (продължение)
 10.Киргизстан (разискване)
 11.Среща на високо равнище между ЕС и Канада (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ***II (разискване)
 14.Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление ***I (разискване)
 15.Конкретни мерки за селскостопанските пазари (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (117 kb) Списък на присъствалите (40 kb) 
 
Протокол (95 kb) Списък на присъствалите (19 kb) 
 
Протокол (193 kb) Списък на присъствалите (63 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност