Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 20 kwietnia 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dnia
 3.Zakłócenia ruchu lotniczego w Europie (debata)
 4.Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2010 (debata)
 5.Koordynacja pomocy humanitarnej i odbudowy na Haiti (debata)
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
7.1.Wolne pytania
  
7.2.Sytuacja w zakresie zatrudnienia w UE
 8.Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (debata)
 9.Porządek dnia (ciąg dalszy)
 10.Kirgistan (debata)
 11.Szczyt UE-Kanada (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***II (debata)
 14.Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I (debata)
 15.Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolnych (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (101 kb) Lista obecności (39 kb) 
 
Protokół (91 kb) Lista obecności (19 kb) 
 
Protokół (180 kb) Lista obecności (58 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności