Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 20 april 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Föredragningslista
 3.Avbrott i flygtrafiken i Europa (debatt)
 4.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2010 (debatt)
 5.Samordning av humanitärt bistånd och återuppbyggnad i Haiti (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Frågetimme med kommissionens ordförande
  
7.1.Fria frågor
  
7.2.Sysselsättningssituationen i Europeiska unionen
 8.EU-strategin för förbindelserna med Latinamerika (debatt)
 9.Föredragningslista (fortsättning)
 10.Kirgizistan (debatt)
 11.Toppmöte EU-Kanada (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor ***II (debatt)
 14.Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I (debatt)
 15.Specifika åtgärder för jordbruksmarknaderna (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (104 kb) Närvarolista (39 kb) 
 
Protokoll (90 kb) Närvarolista (19 kb) 
 
Protokoll (175 kb) Närvarolista (58 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy