Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2077(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0063/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.45
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0135

Протокол
Сряда, 21 април 2010 г. - Страсбург

3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г. (разискване)
CRE

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, раздел III, Комисия

Европейска комисия: Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: 7-и, 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на седми, осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2008 година [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел I – Европейски парламент [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A7-0095/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз: Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.:изпълнение, финансово управление и контрол на агенциите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски полицейски колеж

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за възстановяване

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция по химикалите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за околна среда

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски орган за безопасност на храните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция по лекарствата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за морска безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска железопътна агенция

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска фондация за обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2008 - Агенция за снабдяване към Евратом. [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Евроюст

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX)

Европейска комисия: Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2008 - Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски надзорен орган на ГНСС

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2008 година [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

Освобождаване от отговорност за 2008 г.: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика

Европейска комисия: Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2008 - Съвместното европейско предприятие за ITER и за развитие на термоядрената енергетика [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

Освобождаване от отговорност за 2008 г.: Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

Европейска комисия: Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2008 - Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

Изказа се Jean-Pierre Audy, който пожела да узнае причините за отсъствието на представители на Европейската сметна палата и на Съвета по време на разискванията, които трябва да започнат.

(Заседанието, прекъснато в 9.10 ч., бе възобновено в 9.20 ч.)

Председателят поясни, че присъствието на Съвета при тези разисквания не е необходимо, но за сметка на това изрази съжаление, че не присъства нито един представител на Сметната палата. Той прикани членовете на Парламента да започнат разискванията независимо от всичко.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, който протестира срещу отсъствието на представител на Съвета, и Edit Herczog, която поиска присъствието на генералния секретар на Парламента. (Председателят отговори, че генералният секретар ще присъства на разискванията).

Jens Geier (в качеството на заместник на докладчика Bogusław Liberadzki), Inés Ayala Sender, Bart Staes и Ryszard Czarnecki представиха докладите.

Председателят отбеляза факта, че нито Европейската сметна палата, нито Съветът са присъствали на разискванията относно освобождаването от отговорност през последните две години.

Изказаха се: Gerben-Jan Gerbrandy, Ryszard Czarnecki, Edit Herczog и Jean-Pierre Audy относно развитието на разискванията.

Председателят приветства с добре дошъл в пленарната зала Diego López Garrido (действащ председател на Съвета).

Véronique Mathieu представи своите доклади.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказа се Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията IMCO) и Inés Ayala Sender (докладчик по становището на комисията TRAN), като последната попита също дали Съветът е бил официално поканен да присъства на разискванията или не.

Изказа се Jean-Pierre Audy, който предложи действащият председател на Съвета да може да вземе думата още на този етап от разискванията (Председателят отговори, че действащият председател на Съвета ще бъде попитан относно възможността да изпълни това искане).

Изказаха се: László Surján (докладчик по становището на комисията REGI), Edit Bauer (докладчик по становището на комисията FEMM), Gay Mitchell (докладчик по становището на комисията DEVE), Ville Itälä, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Ryszard Czarnecki, който изрази съжаление поради отсъствието на Съвета по време на първата част от разискванията и Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП.

Изказа се Diego López Garrido (действащ председател на Съвета), който също така обясни причината за своето отсъствие по време на първата част от разискванията.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, Barbara Weiler, Jorgo Chatzimarkakis, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Derek Vaughan, Paul Rübig и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Richard Seeber, Franz Obermayr, Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons и Christa Klaß.

Изказаха се: Algirdas Šemeta, Jens Geier, Inés Ayala Sender, Bart Staes, Ryszard Czarnecki и Véronique Mathieu.

Председателят уточни, че по време на предишния мандат, Съветът е взел думата един-единствен път в рамките на разискванията относно освобождаването от отговорност.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност