Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2077(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0063/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.45
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0135

Protokół
Środa, 21 kwietnia 2010 r. - Strasburg

3. Absolutorium 2008 (debata)
CRE

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, sekcja 3 - Komisja

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

Absolutorium 2008: 7., 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2008 [COM(2009)0397 – C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Parlament Europejski

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja 1 – Parlament Europejski [SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0095/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Rada

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 2 – Rada [SEC(2009)1089 – C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości: ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [SEC(2009)1089 – C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny [SEC(2009)1089 – C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Komitet Regionów

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja 7 – Komitet Regionów [SEC(2009)1089 – C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [SEC(2009)1089 – C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych [SEC(2009)1089 – C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

Absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji

Sprawozdanie w sprawie absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

Absolutorium za rok 2008: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

Absolutorium za rok 2008: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Odbudowy

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Chemikaliów

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Środowiska

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Leków

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Kolejowa

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja Kształcenia

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

Absolutorium za rok 2008: Agencja Dostaw Euratomu

Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - Rok budżetowy 2008 - Agencja Dostaw Euratomu [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

Absolutorium za rok 2008: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

Absolutorium za rok 2008: EUROJUST

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

Absolutorium za rok 2008: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7 -0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

Absolutorium za rok 2008: FRONTEX

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

Absolutorium za rok 2008: Organ Nadzoru Europejskiego GNSS

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008 [SEC(2009)1089 – C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

Absolutorium 2008: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej

Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - rok budżetowy 2008 - wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej [SEC(2009)1089 – C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

Absolutorium 2008: wspólne przedsiębiorstwo SESAR

Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - rok budżetowy 2008 - SESAR [SEC(2009)1089 – C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, chcąc poznać przyczyny nieobecności Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich i Rady podczas mającej się rozpocząć debaty.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9:10 i wznowione o 9:20.)

Przewodniczący poinformował, że obecność Rady podczas debaty nie jest niezbędna, natomiast wyraził ubolewanie nad faktem, że nie jest obecny ani jeden przedstawiciel Trybunału Obrachunkowego. Niezależnie od okoliczności zwrócił się do posłów o rozpoczęcie debaty.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy, aby zaprotestować przeciwko nieobecności Rady, oraz Edit Herczog, aby wnieść o obecność sekretarza generalnego Parlamentu (przewodniczący odpowiedział, że sekretarz generalny będzie obecny podczas debaty).

Jens Geier (zastępca sprawozdawcy Bogusława Liberadzkiego), Inés Ayala Sender, Bart Staes i Ryszard Czarnecki przedstawili swoje sprawozdania.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że ani Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich, ani Rada nie były obecne podczas debaty w sprawie absolutorium w dwóch poprzednich latach.

Głos zabrali: Gerben-Jan Gerbrandy, Ryszard Czarnecki, Edit Herczog i Jean-Pierre Audy w sprawie przebiegu debaty.

Przewodniczący powitał na sali posiedzeń plenarnych Diego Lópeza Garrido (urzędującego przewodniczącego Rady).

Véronique Mathieu przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrał Michael Gahler (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO) i Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), także w celu zapytania, czy Rada została oficjalnie zaproszona na tę debatę.

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, proponując, aby urzędujący przewodniczący Rady mógł zabrać głos już na tym etapie debaty (przewodniczący odpowiedział, że zostanie zasięgnięta opinia urzędującego przewodniczącego Rady w sprawie zasadności uwzględnienia tego wniosku).

Głos zabrali: László Surján (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Gay Mitchell (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ville Itälä w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Ryszard Czarnecki, który wyraził żal z racji nieobecności Rady podczas pierwszej części debaty, oraz Martin Ehrenhauser niezrzeszony.

Głos zabrał Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady), również w celu wyjaśnienia swojej nieobecności podczas pierwszej części debaty.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy, Barbara Weiler, Jorgo Chatzimarkakis, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Derek Vaughan, Paul Rübig i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Seeber, Franz Obermayr, Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons i Christa Klaß.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta, Jens Geier, Inés Ayala Sender, Bart Staes, Ryszard Czarnecki i Véronique Mathieu.

Przewodniczący zaznaczył, że w ramach debat w sprawie absolutorium w trakcie poprzedniej kadencji Rada zabrała głos tylko jeden raz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności