Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2077(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0063/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.45
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0135

Zápisnica
Streda, 21. apríla 2010 - Štrasburg

3. A 3456bsolutórium za rok 2008 (rozprava)
CRE

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ – oddiel III – Komisia

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

Absolutórium za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (ERF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu 7., 8., 9. a 10. Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008 [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bart Staes (A7-0095/2010)

Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Hospodársky a sociálny výbor [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VII – Výbor regiónov [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII – Európsky ombudsman [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

Absolutórium za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr

Správa o absolutóriu za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

Absolutórium za rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

Absolutórium za rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska chemická agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska environmentálna agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

Absolutórium za rok 2008: Agentúra Euratom pre zásobovanie

Európska komisia: Konečná ročná účtovná závierka Európskych spoločenstiev – Rozpočtový rok 2008 – Agentúra Euratom pre zásobovanie [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska komisia: Konečná ročná účtovná závierka Európskych spoločenstiev – Rozpočtový rok 2008 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

Absolutórium za rok 2008: EUROJUST

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu EUROJUST-u za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúra Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

Absolutórium za rok 2008: FRONTEX

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

Absolutórium za rok 2008: Úrad pre dohľad nad európskym GNSS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

Absolutórium za rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

Absolutórium za rok 2008: Spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, ktorý chcel vedieť, prečo sa Dvor audítorov a Rada nezúčastnia debaty, ktorá sa má začať.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 09.20 h.)

Predseda uviedol, že prítomnosť Rady na tejto rozprave nie je nevyhnutná, ale naopak vyjadril poľutovanie nad tým, že nie je prítomný žiadny zástupca Dvora audítorov. Vyzval poslancov, aby v každom prípade začali rozpravu.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy, aby protestoval proti neprítomnosti Rady, a Edit Herczog, aby požiadala o prítomnosť generálneho tajomníka Parlamentu (Predseda jej odpovedal, že generálny tajomník sa na tejto rozprave zúčastní).

Jens Geier (v zastúpení spravodajcu Bogusława Liberadzkého), Inés Ayala Sender, Bart Staes a Ryszard Czarnecki uviedli svoje správy

Predseda konštatoval, že v posledných dvoch rokoch ani Dvor audítorov, ani Rada neboli prítomní na rozprave o absolutóriu.

Vystúpili títo poslanci: Gerben-Jan Gerbrandy, Ryszard Czarnecki, Edit Herczog a Jean-Pierre Audy k priebehu rozpravy.

Predseda privítal v rokovacej sále úradujúceho predsedu Rady Diega Lópeza Garrida.

Véronique Mathieu uviedla správy.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko) a Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), ktorá sa tiež spýtala, či bola Rada oficiálne pozvaná na túto rozpravu alebo nie.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, ktorý navrhol, aby sa predseda Rady mohol ujať slova už v tejto časti rozpravy (Predseda mu odpovedal, že bude s predsedom Rady konzultovať, či je možné vyhovieť tejto žiadosti).

Vystúpili títo poslanci: László Surján (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Edit Bauer (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Gay Mitchell (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ville Itälä v mene skupiny PPE, Edit Herczog v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Ryszard Czarnecki, ktorý vyjadril poľutovanie nad neprítomnosťou Rady na prvej časti rozpravy, a Martin Ehrenhauser nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady), aby tiež vysvetlil svoju neprítomnosť na prvej časti rozpravy.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy, Barbara Weiler, Jorgo Chatzimarkakis, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Derek Vaughan, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Richard Seeber, Franz Obermayr, Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons a Christa Klaß.

Vystúpili títo poslanci: Algirdas Šemeta, Jens Geier, Inés Ayala Sender, Bart Staes, Ryszard Czarnecki a Véronique Mathieu.

Predseda upresnil, že v predchádzajúcom volebnom období sa Rada ujala slova v rámci rozpravy o absolutóriu iba jeden krát.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia