Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0055/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0055/2010

Keskustelut :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.35
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0125

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel

13.35. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä [KOM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0125)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0125)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö