Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0060/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0060/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 23
CRE 19/04/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.41
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

13.41. Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή [2009/2157(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0131)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου