Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0238/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.55
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0145

Протокол
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел

13.55. Забрана за използването на цианид в минните технологии (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 5 май 2010 г. (точка 12 от протокола от 5.5.2010 г).

Предложения за резолюция B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 и B7-0241/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0238/2010

(за замяна на B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 и B7-0241/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová и Alajos Mészáros, от името на групата PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis и Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата S&D
Chris Davies и Renate Weber, от името на групата ALDE
Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE,
Edvard Kožušník, от името на групата ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0145)

Правна информация - Политика за поверителност