Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2593(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0238/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.55
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0145

Protokoll
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel

13.55. Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 5. mail 2010 (5.5.2010 protokolli punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 55)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0238/2010

(asendades B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 ja B7-0241/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová ja Alajos Mészáros fraktsiooni PPE nimel
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel
Chris Davies ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel
Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel
Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2010)0145)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika