Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2593(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0238/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.55
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0145

Notulen
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel

13.55. Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 5 mei 2010 (punt 12 van de notulen van 5.5.2010).

Ontwerpresoluties B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 en B7-0241/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0238/2010

(ter vervanging van B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 en B7-0241/2010):

ingediend door de volgende leden:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová en Alajos Mészáros, namens de PPE-Fractie
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis en Csaba Sándor Tabajdi, namens de S&D-Fractie
Chris Davies en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie
Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie,
Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0145).

Juridische mededeling - Privacybeleid