Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2593(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0238/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.55
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0145

Protokół
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela

13.55. Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 5 maja 2010 (pkt 12 protokołu z dnia 5.5.2010).

Projekty rezolucji B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 i B7-0241/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0238/2010

(zastępujący B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 i B7-0241/2010):

złożony przez następujących posłów:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová i Alajos Mészáros w imieniu grupy PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis i Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D
Chris Davies i Renate Weber w imieniu grupy ALDE
Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE,
Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA(2010)0145)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności