Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2593(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0238/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.55
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0145

Proces-verbal
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles

13.55. Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 5 mai 2010 (punctul 12 al PV din 5.5.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 şi B7-0241/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0238/2010

(care înlocuieşte B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 şi B7-0241/2010):

depusă de următorii deputaţi:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová şi Alajos Mészáros, în numele Grupului PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D
Chris Davies şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE
Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE,
Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0145)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate