Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2593(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0238/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.55
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0145

Zápisnica
Streda, 5. mája 2010 - Brusel

13.55. Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 5. mája 2010 (bod 12 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Návrhy uznesenia B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 a B7-0241/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0238/2010

(nahrádzajúci B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 a B7-0241/2010):

podaný týmito poslancami:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová a Alajos Mészáros v mene skupiny PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D
Chris Davies a Renate Weber v mene skupiny ALDE
Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE,
Edvard Kožušník v mene skupiny ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0145)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia