Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0813(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0115/2010

Debatai :

PV 05/05/2010 - 17
CRE 05/05/2010 - 17

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0148

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis

17. Sutarčių patikslinimas. Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl Europos Parlamento sudėties. Sprendimas nešaukti konvento dėl Sutarčių nuostatų, susijusių su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties likusiu 2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu, projekto. Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnio 3 dalis) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos pasiūlymo nešaukti konvento dėl Sutarčių nuostatų, susijusių su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo pristatė savo pranešimą ir rekomendaciją.

Kalbėjo: Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Carlo Casini PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, ir Mario Mauro.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume ir Zita Gurmai.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Diego López Garrido, Maroš Šefčovič ir Íñigo Méndez de Vigo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.1 protokolo 6.5.2010 ir punktas 7.2 protokolo 6.5.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika