Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2636(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Debatten :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel

23. Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0044/2010) van Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle en Kyriacos Triantaphyllides, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: Behartiging van consumentenbelangen binnen de interne markt via de concurrentiewetgeving voor de automobielsector (B7-0209/2010)

Mondelinge vraag (O-0047/2010) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (ter vervanging van de auteur) en Malcolm Harbour lichten de mondelinge vragen toe.

Joaquín Almunia (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Seán Kelly en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de groepsvrijstellingsverordening voor motorvoertuigen (B7-0245/2010),

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 6.5.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid